amb la màquina de tir

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlGeL35CKE_1fZWElJju1ZVu_u308L_AQWMTb5LNLCGG7EFg/viewform